آموزش تعمیر ریشه فرش در منزل

آموزش تعمیر ریشه فرش در منزل

ترمیم ریشه فرش در منزل ممکن است با استفاده از چند مرحله ساده انجام شود. در ابتدا، سطح فرش کاملاً تمیز شده و آلودگی‌ها یا ذرات معلق از بین برده می‌شوند. سپس، با استفاده از نخ‌های مشابه به رنگ و بافت فرش، بافتهای آسیب‌دیده ترمیم می‌شوند. برای اصلاح الگوها و تصاویر، هنرمندان از روش‌های بافت‌دهی […]